Hoeve de Zwarte Roodstaart

picture-26007
picture-26002
picture-26004
picture-26008
picture-26003
picture-2600
picture-26009

Welkom


Hoeve de Zwarte Roodstaart bevindt zich in het centrum van Banholt. De vroegere landerijen van de hoeve zijn in de afgelopen vijftig jaar grotendeels gebruikt voor de uitbreiding van het dorp. Hierdoor is de resterende hoevegrond omringd door vele woningen.

De hoeve is een klassieke Limburgse carréboerderij waarvan het woonhuis dateert uit 1865. De westelijjke vleugel is ouder. De hoeve is nog immer omgeven door een stuk land dat voornamelijk ingericht is als boomgaard. De in de tijd wat verwaarloosde boomgaard is inmiddels geheel gerestaureerd en is de bron van de hoeve sjroep.

In 1996 werd door de overheid de bestemming van een agrarisch bedrijf veranderd in een nieuwe woon-/werkbestemming. In dit jaar werd een aanvang genomen met het prestigieuze restauratie programma. Een proces dat nog steeds gaande is.

Tegenwoordig biedt de hoeve woonruimte aan Julia en Martino en wordt de in 1981 opgerichte wijnhandel Julienne Vins Fins in 1996 hier tevens gevestigd.

Op deze site treft u gegevens aan over de Zwarte Roodstaart en haar activiteiten.

Hoeve de Zwarte Roodstaart

Mheerderweg 16

6262NC Banholt

E-mail: tebannet@zwarteroodstaart.nl

Telefoon: 043 4571700